Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2024/25

Ordförande

Mitt namn är Johan Allard och har blivit vald till ordförande för Havsskogens Tomtägareförening under perioden 2024/2025. Jag tackar för förtroendet och tänkte kort beskriva vem jag är. Jag är 66 år och bor och kommer ifrån Södertälje. Jag är polis och arbetar fortfarande, och har i nuläget inga planer på att gå i pension.
Jag är gift med Lena och tack vare hennes familj har jag blivit en del av Havsskogen. Från 1968 har familjen Ljungnér haft sitt fritidshus på Björkvägen 2. Jag har erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare. Jag har varit ordförande, ledamot och suppleant i vår bostadsrättförening och ledamot i en idrottsförening, fackliga uppdrag m.m.
Min ambition som ordförande är att vara tillgänglig, och att alla medlemmar ska få en snabb och korrekt information. Jag är väldigt trygg med den breda och erfarenhetsbaserade kompetens som styrelsens medlemmar besitter, och en extra styrka är att ett par ledamöter bor året runt i Havsskogen. De mycket väl fungerade kommittéerna, kompletterar styrelsens arbete, och har långtgående mandat.
Jag ser väldigt mycket fram emot, att vara en del av Havsskogens styrelse.


Sekreterare

Jag heter Dan Söderlund och är 61 år. Jag kom till Envägen 2 i Havsskogen 2008 och är otroligt nöjd med att jag hittade Havsskogen med den otroliga lugn som råder här. Mitt 30-åriga yrkesliv har jag ägnat åt IT och kvalitetssäkring, numera som utbildare på yrkeshögskolan. Mitt föreningsliv omfattar många olika roller inom ideélla, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar, främst som ordförande och sekreterare. Min ambition är att jobba för transparens och god information, så att föreningsmedlemmarna kan känna största möjliga förtroende för styrelsens och kommittéernas arbete. Jag är även webbmaster och sammankallande för skogskommittén och har suttit i Havsskogens styrelsen som sekreterare sedan 2013.

Tillsammans med min sambo Ulrika utnyttjar jag Havsskogen året runt, men brukar hyra ut några veckor i juli.


Kassör

Jag heter Agneta Lundell och är 69 år. Jag kom till Björkvägen 6 i Havsskogen 2010 med man och hundar, numera endast en hund, Jezzi.. Det var vårt fritidshus från början men numera bor vi här permanent. Vi älskar att bo här ute i skogen nära havet. Dom senaste 13 åren innan pension arbetade jag som projektledare för Telenordia och senare British Telecom. Samordnade datainstallationer för våra stora svenska kunder runt om i världen. Jag har varit sekreterare och kassör i en bostadsrättsförening och är nu också ledamot i Bysholmens vägförening.
Eftersom jag inte gör mig så bra på bild blir det en på Jezzi:)


Ledamot

Jag heter Martin Ohlsson och är 80+. Har funnits ute i dom här skogarna sedan jag var 5 år gammal. Vårt fritidshus ligger på Hasselvägen 1. Jag är jägare och viltansvarig i Havsskogen. Ett och annat viltsvin har fallit.
Under mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat som långtradarchaufför runt om i Europa under 10 år. Elinstallatör under 35 år. Som extrajobb har jag även kört ambulans och arbetat som dörrvakt.


Ledamot

Lennart Bergius

TBD


Suppleant

Maria Bergström

TBD


Suppleant

Gabriela Kalm

TBD