Hem

VÄLKOMMEN TILL HAVSSKOGENS TOMTÄGAREFÖRENING

Havsskogens tomtägareförening bildades 1968 och ligger på Väddö i Norrtälje kommun, mellan Älmsta och Grisslehamn. Totalt omfattar Havsskogen 177 tomtplatser plus klubbhus och swimmingpool. 2018 fyllde Havsskogen 50 år, vilket firades med en jubileumsfest under sommaren.


Här är både havet och skogen alltid närvarande. Det är därför vår tomtägare-

förening har det passande namnet Havsskogen. 


Även om alla stugor i området inte ligger med havsutsikt, så finns det

alltid där, havet. Man hör det på avstånd och känner det i de friska vindarna.

En promenad ned till havet är ett måste varje gång man åker ut till sin stuga.

Det öppna Ålands hav skänker ro, glädje och vila.


Skogen är en plats för rekreation, inhämtande av kunskap och kontemplation. Ingen annan miljö än just skogen är så rik på livsformer och upplevelser. Föreningen har också profilerat sig genom att anlägga flera skogsstigar

som följer havets stränder.